Το μέλλον συναρπάζει.

Ready?

Προηγούμενα τεύχη

08/09/2018: Εσθονία-Ελλάδα

11/09/2018: Ουγγαρία-Ελλάδα

12/10/2018: Ελλάδα-Ουγγαρία

15/10/2018: Φινλανδία-Ελλάδα

15/11/2018: Ελλάδα-Φινλανδία

18/11/2018: Ελλάδα-Εσθονία

23/03/2019: Λιχτενστάιν-Ελλάδα

26/03/2019: Βοσνία-Ελλάδα

08/06/2019: Ελλάδα-Ιταλία

Επιστροφή